คอร์สที่น่าสนใจ

เด็กไทยเก่งได้ ไม่ต้องรอ Covid

           เตรียมสู่ยุคการศึกษาด้วยตนเอง ออนไลน์ให้น้องได้สนุกกับการสร้างสรรค์เกมอย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่น และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้น้องพัฒนาได้เร็ว ยกระดับการเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ การค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาต้นแบบตามหลักวิศวกรรม สร้างผลงานให้เกิดการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

Unity Basic 
Difficulty

เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Unity อาทิ การควบคุม การสร้าง Object เบื้อต้น

- วิธีการใช้งาน Unity 
- การสร้าง 3D Object รูปทรงพื้นฐาน และเข้าใจความหมายของ 3D Object
- การออกแบบเกมอย่างง่าย

Simple Motion Game
Difficulty

เริ่มต้นความสนุกไปกับการเรียนรู้ฟิสิกส์ผ่านการสร้างเกมใน 5 วัน

วันที่ 1 : World of 3 Dimensions
- Know each other game (Uno)
- Characters

วันที่ 2 : Movement
- Funny Experiment
- การเคลื่อนที่ใน Unity

วันที่ 3 : Simple Motion Game
- Character Control
- Collision
- Rigidbody
- Maze Running

วันที่ 4 : Measurement
- Precision & Engineering 
- building objects
- move object with time constrain

วันที่ 5 : Domino Game
- Instantiate
- Random
- Make the game cute

Bangkok Ball
Difficulty

เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้อต้นเพื่อใช้ควบคุมสิ่งของต่างๆในเกม

- รู้จักกับ Physics Engine ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวแบบมีแรงโน้มถ่วง
- เรียนรู้การสร้างกฏต่างๆในเกม เช่นการชน การตาย การเกิดใหม่
- สามารถสร้างฉากต่างๆให้สวยงามน่ารัก ตามสไล์น้องๆแต่ล่ะคน

Advanced Motion Game
Difficulty

ประยุกต์ความรู้จาก Class Simple Motion Game เพื่อนำมาต่อยอดสร้างผลงาน

วันที่ 1 : Acceleration
- Free Fall
- how to measure velocity change

วันที่ 2 : Force
- Force
- what can bring acceleration to unity

วันที่ 3 : Acceleration Simulation
- Speed Floor

- Rigidbody
วันที่ 4 : AVS Game
- Stages

- Level Design
วันที่ 5 : Competition
- Final Project

First Person Class
Difficulty

สร้างเกมในมุมมองของบุคคลที่ 1 พร้อมทั้งเรียนรู้การดีไซน์ฉาก ตกแต่ฉาก รวมไปถึงการสร้าง Visual effects ต่างๆภายในเกม

- การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวละครในมุมมองของบุคคลที่ 1 
- เปิดแนวคิดในมุมของการดีไซน์ฉากให้ดูน่าเล่นและมีความสนุก
- สร้างเอฟเฟคต่างๆภายในเกม

Adventure Game
Difficulty

ออกแบบเกมแนวผจญภัยของตัวเอง พร้อมเรียนรู้การทำ Level Design ออกแบบฉากยังไงให้ดูหน้าสนุก น่าสนใจ และสวยงาม 

- การสร้าง Texture ให้เข้ากับฉากที่ออกแบบ
- การนำ Particle System มาใช้ประกอบความสวยงามในเกม
- Level Design ออกแบบฉากให้นน่าเล่น

          สาขาที่สามารถต่อยอดได้ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะด้านมัลติมีเดียแอนิเมชั่น และสื่อโฆษณา คณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะน้องที่สนใจเรียนด้านสายคณิต วิทย์ และคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบ Hardware ต่างๆสำหรับการเล่นเกม เช่น เทคโนโลยี VR เป็นต้น

วิทยาการคอมฯ

เขียน Software เพื่อนำมาใช้ในการสร้างเกม

มันติมีเดียและอนิเมชั่น

การสร้างสรรค์เอฟเฟคและอนิเมชั่นหรือ 3D model เพื่อเพิ่มสีสันให้กับเกม

การจัดการ E-sport

การจัดการธุรกิจเกมและ E-Sport นำเกมมาสร้างเป็นธุรกิจ

ติดต่อเรา
โทร : 090-060-2555
Line : @smart-school